Menu Contents

DANURI

open

visual

2016 คู่มือในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี
Rainbow+

quick menu

 

popupzone

prev pause next
  • 한국생활가이드북-포켓북
  • 지진팝업1005

อร่อยชนอร่อย

บันทังของมองโกเลีย & พัดจุกของเกาหลี
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px Times} พอถึงฤดูหนาวก็นึกถึงอาหารพิเศษชามร้อน ๆ ในฤดูหนาว ให้เรามาลองทำบันทังของมองโกเลียที่เต็มไปด้วยประโยชน์ทางสารอาหารและรสชาติและพัดจุกที่ชาวเกาหลีชอบทานในฤดูหนาวดูด้วยกัน추운겨울이면호호불어먹는따뜻한겨울별미가생각난다.한그릇에맛과영양을듬뿍담은몽골의전통죽반탕(Bantan)과겨울철한국에서즐겨먹는팥죽을만들어보자.글김효정사진이동진■따뜻하고부드러운반탕한이슬(32/몽골)씨는서울시아산병원에서통번역을담당하는국제의료코디네이터로일하고있다.몽골에서문학을전공한그녀는2008년한국에들어와어학당에서공부를시작했다.이후‘국제의료코디네이터’라는직업을알게되어관련교육을이수하고자격증을취득했다.또한한이슬씨는주한몽골여성회의부회장을맡고있다.일과대외활동을하느라바쁜나날을보내온그녀의요즘관심사는결혼이다.좋은남자를만나맛있는요리를해주고싶다는그녀가추천한요리는반탕.반탕은고기와밀가루로만든몽골의전통죽으로몽골인이즐겨먹는음식이다.부드러운식감과담백한맛의반탕은한국의소고기죽과비슷하다.몽골에서는평소에도자주먹지만,감기에걸렸거나속이쓰릴때에도반탕을먹는다고한다.추운겨울날따뜻한반탕한그릇으로몸과마음을사르르녹여보자.บันทังที่อบอุ่นและนิ่ม p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 21.3px; line-height: 19.0px; font: 18.0px Thonburi} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px Times} คุณ ฮัน อีซึล (32/มองโกเลีย) ทำงานเป็นผู้ประสานงานการแพทย์นานาชาติที่ทำงานเป็นผู้แปลและล่ามในโรงพยาบาลอาซาน กรุงโซล เธอได้เรียนวรรณคดีที่มองโกเลียและในปี 2008 ได้มายังเกาหลีและเริ่มเรียนในศูนย์การเรียนรู้ภาษา ต่อจากนั้นก็ได้ทราบเกี่ยวกับอาชีพ ‘ผู้ประสานงานการแพทย์นานาชาติ’ จึงได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องและได้ใบอนุญาต นอกจากนั้นคุณ ฮัน อีซึลเป็นรองหัวหน้าคณะกรรมการของสมาคมสตรีชาวมองโกเลียในเกาหลี เธอใช้ชีวิตมาด้วยความยุ่งยากด้วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ และเดี๋ยวนี้สนใจที่จะแต่งงาน เธอบอกว่าอยากจะเจอผู้ชายดี ๆ และทำอาหารอร่อย ๆ ให้เขา อาหารที่เธอแนะนำมาก็คือบันทัง บันทังก็คือโจ๊กดั้งเดิมของชาวมองโกเลียที่ทำด้วยเนื้อและแป้งสาลีซึ่งเป็นอาหารที่ชาวมองโกเลียชอบทาน คล้ายกับโจ๊กเนื้อของเกาหลี บันทังจะมีรสชาติกลมกล่อมและนิ่ม ปกติแล้วชาวมองโกเลียชอบทานโดยเฉพาะเมื่อเป็นหวัดหรือแสบท้อง ให้เรามาอุ่นร่างกายและใจของเราด้วยบันทังร้อน ๆ สักถ้วยในช่วงฤดูหนาวนี้준비재료양고기(소고기) 50g,밀가루1컵,소금1스푼,물ส่วนประกอบ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 18.0px Thonburi} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px Times} เนื้อแกะ (เนื้อวัว) 50g, แป้งสาลี 1แก้ว, เกลือ 1ช้อน,น้ำ만드는법①물에잘게썬고기를넣고20분동안끓인다.②밀가루에물과소금을섞어쌀한톨크기로작게반죽한다.③끓는냄비에②를조금씩넣고센불에서끓인다.④끓어오르면약한불로줄이고주걱으로저어가며좀더끓인다.⑤어느정도걸쭉해지면완성.소금으로간을한다.วิธีการทำ①ใส่เนื้อบดลงไปในน้ำและต้มประมาณ 20นาที②ใส่น้ำกับเกลือลงไปในแป้งสาลีและปั่นและแบ่งให้เป็นก้อนขนาดเมล็ดข้าว③ใส่②เข้าไปในหม้อทีละนิดและต้มด้วยไฟแรง④พอเดือดแล้วให้ปรับไฟลงและคนเข้าด้วยกันและต้มอีกหน่อยหนึ่ง p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px 'Malgun Gothic'} span.s2 {font: 18.0px Times} ⑤ต้มต่อไปจนเข้มข้นพอดี ปรุงด้วยเกลือ■동지에먹는팥죽한국에서는일년중밤이가장긴날,동지(冬至)에액운을쫓기위해팥죽을먹는풍습이있다.추운겨울을이기고새해를맞을힘을얻자는의미로도팥죽을먹는다.팥죽은팥을고아죽을만들고여기에찹쌀로만든새알심을넣어끓인음식이다.부드러운팥에쫀득한새알심이들어있는따끈한팥죽한그릇이면한끼식사로도손색이없다.팥죽은맛도좋지만겨울철에알맞은영양을듬뿍담고있다.팥에는칼슘,칼륨,인등각종필수미네랄과비타민이풍부해피로회복과체중조절에좋다.또한비타민B1이곡류중가장많이함유되어있어혈액순환에도움이된다.ทานพัดจุกในดงจี p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 21.3px; line-height: 15.0px; font: 18.0px Thonburi} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px Times} span.s2 {font: 12.0px 'Malgun Gothic'} span.s3 {font: 12.0px Batang} คนเกาหลีมีประเพณีกินพัดจุกเพื่อไล่เคราะห์ร้ายในวันดงจี (冬至) ที่เป็นวันที่กลางคืนยาวที่สุดในระหว่างปีและกินพัดจุกในความหมายที่ว่าตอนรับปีใหม่ด้วยความแข็งแรงและเอาชนะฤดูหนาว พัดจุกเป็นโจ๊กที่ทำด้วยถั่วแดงและใส่แป้งทรงไข่ที่ทำด้วยแป้งข้าวเหนียว พัดจุกร้อน ๆ สักถ้วยที่มีแป้งทรงไข่และถั่วแดงนิ่มก็เป็นอาหารมื้อหนึ่งได้เลย พัดจุก ทั้งอร่อยและมีสารอาหารหลายอย่างที่เหมาะกับฤดูหนาว ในถั่วแดงจะมีธาตุแคลเซียม, ธาตุแคลเซียม, ธาตุฟอสฟอรัสและต่าง ๆ ที่เป็นธาตุจำเป็นและวิตามินซึ่งช่วยให้หายเหนื่อยและปรับน้ำหนักได้ นอกจากนั้นในถั่วแดงจะมีวิตามิน B1 เยอะที่สุดในระหว่างพืชต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยการหมุนเวียนของเลือด준비재료팥1kg,찹쌀가루500g,소금약간ส่วนประกอบ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 18.0px Thonburi} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px Times} span.s2 {font: 12.0px 'Malgun Gothic'} ถั่วแดง 1kg, แป้งข้าวเหนียว 500g, เกลือนิดหน่อย만드는법①팥은찬물에1시간이상담근후깨끗이씻는다.②냄비에팥과물을넣고끓인후물을버린다.③다시찬물을부어팥이무르도록삶는다.④무른팥을나무주걱으로으깬다.⑤찹쌀가루에소금을넣고뜨거운물을부어익반죽한후동그랗게새알심을빚는다.⑥냄비에새알심을넣고팔팔끓인후소금으로간을한다.วิธีการทำ①แช่ถั่วแดงไว้ในน้ำเย็นให้มากกว่า 1ชั่วโมงและล้างให้สะอาด②ใส่ถั่วแดงกับหม้อลงไปในถ้วยและต้ม จากน้ำเทน้ำทิ้ง③ใส่น้ำเย็นเข้าไปใหม่และต้มจนกว่าถั่วแดงจะนิ่มพอบดได้④บดถั่วแดงนิ่มด้วยทัพพีไม้⑤ใส่เกลือในแป้งข้าวเหนียวและเทน้ำเดือดใส่เพื่อทำแป้งสุกและปั่นให้เป็นทรงไข่นกกระทา p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 18.0px Thonburi} span.s1 {font: 18.0px 'Malgun Gothic'} span.s2 {font: 18.0px Times} ⑥ใส่แป้งทรงไข่นกลงไปในหม้อและต้มจนเดือดและปรุงด้วยเกลือ

อร่อยชนอร่อย ดูรายละเอียด

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

지진발생 시 행동 요령