Menu Contents

DANURI

open

Mga Dokumento

Mga Dokumento의 제목, 카테고리, 등록일, 조회수, 첨부파일 정보를 제공해주는 상세항목 입니다.
Welcome Book para sa mga migranteng kasal sa Koreano
Category
Date of Registration 2016-10-12 View 488
Attachment Welcome Book para sa mga migranteng kasal sa Koreano.pdf 첨부파일 다운로드

Welcome Book para sa mga migranteng kasal sa Koreano


이 책은 결혼이민자를 위한 한국생활정보를 담고 있습니다.
Ang librong ito ay naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa pamumuhay sa Korea para sa mga migranteng kasal sa Koreano.