Menu Contents

DANURI

open

Institusyon

Institusyon
Institusyon Proyekyo at Detalye ng Suporta Shortcut
KDB Daewoo Securities
KDB Daewoo Securities
  • Pagpapaunlad at pagpapakalat ng mga materyales tungkol sa pagtuturo ng dalawang wika (bilingual teaching materials)
  • Taun-taon isinasagawa ang "Paligsahan sa Pagtatalumpati gamit ang Wika ni Nanay at ni Tatay" (2011~)
KDB Daewoo Securities
Daum Foundation
Daum Foundation
  • Paggawa at pagpapakalat ng "Olly Bolly Fairy Tales" (12 bansa)
  • Pangangasiwa ng Olly Bolly online at offline (18 lugar)
Daum Foundation
Save the Children
Save the Children
  • Pagpapaunlad ng materyales para sa kwentong mula sa bansa nina nanay at tatay
  • Bilingual program, pangangasiwa ng proyektong "Dalawang wika, Dobleng Saya" (15 lugar mula 2015)
Save the Children
LG
LG
  • Pangangasiwa ng 'Kurso sa Bilingualismo' ng Love's Multicultural School (2009~)
  • Pangangasiwa ng kurso sa wikang Tsino, Vietnamese, Mongolian

    ※ Pag-uugnay sa Hankuk University of Foreign Studies Center for Multicultural Education

LG