Menu Contents

DANURI

open

China

Halina't maglakbay tayo sa China kasama ang multikultural na engkanto!
Kumpara sa ibang mga bansa, ang China ay isa sa may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. At napakalaki din ng kanilang sakop na lupain. Dito rin nakatira ang napaka-cute na panda. Kilala rin ito sa Kung Fu at sa Great Wall of China. Bukod pa rito, marami ring makikita sa China. Simulan na ba natin ang paglalakbay papunta sa China?
Unang Kabanata: Introduksyon sa China
Unang Kabanata: Introduksyon sa China
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng China
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng China
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ikapitong Kabanata: Mitolohiya tungkol sa Pinagmulan ng Bansa
Ikapitong Kabanata: Mitolohiya tungkol sa Pinagmulan ng Bansa

Philippines

Pilipinas

Halina't maglakbay tayo sa Pilipinas kasama ang multikultural na engkanto!
Ang Pilipinas ay binubuo ng 7,107 na maliit at malalaking isla. Mayaman ito sa magagandang isla gaya ng Boracay at Cebu kaya naman madalas itong dayuhin ng mga turista. Dito rin nakatira ang napaka-cute na tarsier na kasi laki lamang ng kamao. Ang wika ng mga Pilipino ay wikang Filipino (Tagalog) at gumagamit din sila ng wikang Ingles. Simulan na ba natin ang paglalakbay papuntang Pilipinas?
Unang Kabanata: Introduksyon sa Pilipinas
Unang Kabanata: Introduksyon sa Pilipinas
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng Pilipinas
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng Pilipinas
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ikapitong Kabanata: Introduksyon sa Edukasyon
Ikapitong Kabanata: Introduksyon sa Edukasyon

Vietnam

Vietnam

Halina't maglakbay tayo sa Vietnam kasama ang multikultural na engkanto!
Ang Vietnam ay umaabot mula sa Hilaga at Timog, at ang hugis nito ay madalas na inahahalintulad sa isang dragon. Sa libong taon ng tradisyonal na kultura nito, kilala ang bansang ito sa kanyang kadalisayan at simbuyo ng damdamin. Simulaan na ba natin ang paglalakbay papuntang Vietnam?
Unang Kabanata: Introduksyon sa Vietnam
Unang Kabanata: Introduksyon sa Vietnam
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng Vietnam
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng Vietnam
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ikapitong Kabanata: Mitolohiya tungkol sa Pinagmulan ng Bansa
Ikapitong Kabanata: Mitolohiya tungkol sa Pinagmulan ng Bansa

Mongolia

Mongolia

Halina't maglakbay tayo sa Mongolia kasama ang multikultural na engkanto!
Ang Mongolia ay isang ‘landlock’ na bansa dahil hindi ito napapalibutan ng dagat. May apat na natural na uri ng lupain ang Mongolia: lupaing madamo, mabundok na lugar, disyerto at mga lawa. Ang mga Mongolian ay tradisyonal na namumuhay sa nomadikong uri ng pamumuhay at itinuturing ang kanilang mga kabayo, tupa, baka, kambing at kamelyo bilang mahalagang mga hayop. Simulaan na ba natin ang paglalakbay papuntang Mongolia?
Unang Kabanata: Introduksyon sa Mongolia
Unang Kabanata: Introduksyon sa Mongolia
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng Mongolia
Ikalawang Kabanata: Mga Simbolo ng Mongolia
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ikatlong Kabanata: Pag-aaral ng Paraan ng Pagbati
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ika-apat na Kabanata: Tradisyunal na Kasuotan
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ikalimang Kabanata: Kultura ng Pagkain
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ika-anim na Kabanata: Tradisyunal na Tirahan
Ikapitong Kabanata: Mitolohiya tungkol sa Pinagmulan ng Bansa
Ikapitong Kabanata: Mitolohiya tungkol sa Pinagmulan ng Bansa