Menu Contents

DANURI

open
Home > Suporta sa Pakikibagay sa Korea > Pagpapakilala sa Korea

Suporta sa Pakikibagay sa Korea Pagpapakilala sa Korea

Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa wikang Koreano ipinaaalama sa mga kasal na migrante at kabataang may multicultural background ang mga impormasyon hinggil sa pamumuhay sa Korea.

Pamilyang Koreano

Katangian ng Pamilyang Koreano

Natatangi ang katangian ng mga pamilyang Koreano kumpara sa mga pamilya sa ibang bansa. Sa pag-unawa sa mga katangian ng pamilyang Koreano, nakatutulong rin ito upang maunawaan ang kulturang Koreano. May pagkakaiba rin ang pampamilyang kultura ng bawat kabahayan, gayundin depende sa rehiyon na kanilang kinabibilangan. Ang Korea ayon sa tradisyon ay naimpluwensyahan ng kulturang Confucianismo. Bagaman maraming pagkakatulad sa ibang bansang may impluwensang Confusianismo, ang pamilyang Koreano, bunsod ng mabilis na proseso ng industrialisasyon, unti-unti na ring nagbabago ang pampamilyang kultura ng mga Koreano.

 1. 1) Relasyong Pampamilya

  • Upang maiwasan ang anumang suliranin sa pagitan ng mga magkakapamilya, lubhang pinahahalagahan ang konsepto ng pakikisama.
  • Sa pamilya, lubhang mahalaga ang pagkakasunod-sunod (rank) at edad. Sa pamilya ay itinuturo ang pagbibigay-galang sa pamilya, lolo at lola, mga kamag-anak at iba pang tao sa paligid.
  • Espesyal ang relasyon sa pagitan ng magulang at anak. Wagas ang pagmamahal ng mga Koreanong magulang para sa kanilang mga anak. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng pagmamahal rin ang inaasahan nilang ibigay.
  • Para sa relasyon sa pagitan ng mga bata at matatanda at sa pagitan ng mga magulang, bumubuti ang 'direct standard family norm' habang lumalakas ang interaksyon at tumitibay ang relasyon sa pagitan ng mga kapamilya.
 2. 2) Relasyon ng Mag-asawa

  • Bagaman mahalaga ang pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng mag-asawa, kailangan pa rin na isaalang-alang ang mga gampanin bilang anak sa konteksto ng pamilya at bilang magulang.
  • Noong sinaunang panahon, ang mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga bata ay itinuturing na gawain ng mga kababaihan. Subalit sa nakalipas na mga panahon, maging ang mga kalalakihan ay nakikibahagi na rin sa mga gawaing bahay ay pag-aalaga ng bata.
  • Ang mga tradisyunal na kalalakihang Koreano ay kadalasang hindi nagpapakita ng aksyon bilang pagpapahayag ng pagmamahal. Lalo pa nang sinaunang panahon, sa harap ng magulang o ng buong pamilya, sila ay hindi malayang nagpapahayag ng papuri at pagmamahal at lubhang maingat sa kanilang gawi.

Pakikibagay sa Pamumuhay na Pampamilya

Mahalaga para sa masayang pamumuhay ng mag-asawa ang maagang paglutas sa pagkakaiba ng kultura sa pagitan ng Koreano at ng dayuhang asawa.
May pagkakaiba ang kulturang pampamilya sa pagitan ng mga bansa na maaaring magdulot ng suliranin sa pakikipamuhay. Sa ganitong sitwasyon, iminumungkahi ang mga sumusunod na hakbangin.

 1. 1. Pagsusumikap na maunawaan ang pampamilyang kultura ng bawat isa
 2. 2. Pagtatanong hinggil sa pampamilyang tradisyon ng bawat isa
 3. 3. Pag-uusap hinggil sa anumang suliranin sa pamumuhay sa pagitan ng isa't-isa at paghahanap ng tugon hinggil dito
 4. 4. Paghingi ng tulong sa mga tao sa paligid sa halip na mag-isang harapin ang anumang suliranin

Holiday/Mga Pagdiriwang sa Korea

Mga Araw na Dapat Tandaan Kaugnay ng Pampamilyang Pamumuhay

Sa pampamilyang pamumuhay, ang araw ng kapanganakan ng isang sanggol, kasal, kamatayan, at iba ay mga espesyal na araw. Mahalaga ang mga araw na ito para sa indibidwal at buong pamilya, at marapat lamang na alalahanin ito nang may masiglang kalooban, gayundin para sa mga panahon ng pagdalamhati.

1) Ritwal para sa kapanganakan
 • Ika-100 Araw: Inaalala sa Korea ang ika-100 araw matapos ang pagkapanganak ng isang sanggol. Para sa araw na ito, inihahanda ang baekseolgi (steamed white rice cake), rice ball cake na gawa mula sa red bean paste, at seaweed soup, kasabay ng pagdiriwang suot ang bago at malinis na damit.
 • Dol (Unang kaarawan): Nagkakaroon ng pagdiriwang kasama ang mga kamag-anak sa unang taon matapos na maipanganak ang sanggol. Ipinasusuot sa bata ang hanbok at inihahanda ang dolsang (espesyal na mesa para sa unang kaarawan ng bata). Sa dolsang ay inihahanda ang mga tradisyunal na pagkain kagaya ng baekseolgi, songpyeon, rice ball cake, prutas, pisi, bigas, pera, lapis, libro (sa kasalukuyan ay inihahanda rin ang stethoscope, mikropono, at iba pa). Kukuha ang bata ng isang bagay mula sa lamesa at saka tatanggap ng basbas kasabay ng pagtanggap ng regalo. Sa kasalukuyan ay may mga restaurant na nagbibigay ng handang serbisyo para sa dolsang.
 • Kaarawan: Kapag pinag-uusapan ang kaarawan, tinutukoy ito na 'saengshin' para sa mga matatanda. Bilang tradisyon sa Korea, sa umaga ng kaarawan ay inihananda ang kinakain ang seaweed soup. Depende sa nakaugalian ng pamilya, naghahanda rin ng iba pang masasarap na pagkain at iniimbita ang mga malalapit na kamag-anak at kaibigan. Ang mga inimbita sa pagdiriwang ay nagkakaloob ng regalo gaya ng mga bagay na kailangan ng may kaarawan o pera bilang handog.
2) Pag-iisang Dibdib (Kasal)

May tradisyunal at modernong paraan ng kasal, kung saan ang halos pawala na ang tradisyunal na kasalan at sinusunod na ang modernong pamamaraan. Maaaring isagawa ang modernong kasalan sa wedding hall, hotel, simbahan o templo. Ang lalaki ay nakasuot ng tuxedo habang ang babae naman ay wedding dress, at matapos ang kasal ay parehong nagsusuot ng hanbok at saka isinasagaya ang pagbibigay galang (pyebaek) sa biyenan at mga matatanda. Sa kasalukuyan ay isinasagawa ang pyebaek sa parehong magulang ng bagong kasal.

3) Ika-60/ -70 Kaarawan (Ritwal Para sa Mahabang Buhay)
 • Ikaw-60 Kaarawan: Nangangahulugan ito ng pagdiriwang para sa ika-60 kaarawan (edad 61 para sa Korea). Isa itong pagdiriwang pagbati ng anak sa magulang tungo sa malusog na pamumuhay. Ito rin ay simpleng pagidriwang para sa mga araw na nagdaan. Sa nakaraan ay nakasentro ang pagdiriwang bilang isang pista, sa kasalukuyan ay ginugunita ito bilang panahon para sa sama-samang paglalakbay, o pagbibigay ng salapi bilang regalo.
 • Ika-70 Kaarawan: Nangangahulugan ito ng pagdiriwang para sa ika-70 kaarawan (edad 71 para sa Korea). Iniimbitahan ang mga malalapit na tao at nagkakaroon ng malaking pagdiriwang kumpara sa taunang kaarawan, kasabay ng paghahandog ng regalo.
4) Libing

Tumutukoy ito sa pagbibigay-galang sa pagkamatay ng isang tao. Ang pamilya ng namatayan ay nagbibihis ng pangluksa habang ang namatay naman ay binibihisan ng tela. Sa pangkalahatan, ang damit ay inahahanda na mula pa sa panahon ng pagtanda ng isang tao. Ang damit na pangluksa ay iba-iba rin ayon sa pamilya at rehiyon. May mga nagsusuot ng damit yari sa abaka (hemp), kadalasang puti o itim at mas makububuti kung iiwasan ng mga nakikidalamhati ang mga makikinang na kulay at kadalasan ay nagsusuot sila ng damit na kulay itim o puti. Sa pakikiramay ay naghahanda ng pamamaraan ang pamilya kagaya ng panalangin o pagyukod (bow) kasabay ng pagpaparating ng pakikiramay. Depende sa sitwasyon, nagbibigay rin ng 'abuloy (salapi)'.

5) Tradisyunal na Ritwal

Ang mga ritwal at pagdiriwang ay isinasagawa bilang pag-alala sa mga ninuno at magulang, at bilang mga anak ay nakatutulong upang matukoy ang identidad ng isang indibidwal.

 • Gijesa : Ito ang ritwal na isinasagawa sa gabi ng araw ng pagkamatay ng isang kapamilya, kung saan iniimbitahan ang mga kapamilya ng namatay hanggang ikalawang bahagdan (2nd degree).
 • Pag-alala sa mga Namayapa : Ang ritwal na ito ay bilang pag-alala sa mga namayapang ninuno na ginagawa bilang ritwal tuwing bagong taon, ritwal na Hansik at Chuseok.

Mga Pista

May mga iba’t ibang pista at napapanahong okasyon (holidays) sa Korea. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga ito. Parehong ginagamit ng ng mga Koreano ang kalendaryong solar at lunar. Kadalasang sinusunod ang mga pistang nasa lunar na kalendaryo.

1) Seollal (Enero 1 sa kalendaryong Lunar)
 • Kahulugan: Unang araw ng lunar new year
 • Pagkain: Tteok-guk, Mandu (Siomai)
 • Mga gawain: pagsusuot ng bagong damit (seolbim), pagsasagawa ng “sebae” (pagyuko sa mga matatanda bilang paraan ng pagbati) at ng “seongmyo” (pagdalaw sa puntod ng pumanaw na kapamilya), paglalaro ng “yut nori”
  ※ Itinuturing ng Korea bilang national holiday ang mismong araw ng seolnal, isang araw bago ang seolnal at isang araw matapos ang seolnal (kung ito ay ibabatay sa kalendaryong lunar, ito ay pumapatak sa huling araw ng Disyembre, Enero 1 at Enero 2).
2) Chuseok (Agosto 15 sa kalendaryong Lunar)
 • Kahulugan: Pagbibigay-halaga sa mga bagong tanim
 • Pagkain: Ang mga ani at prutas sa taong iyon (mga bagong ani ng butil (grains) sa panahon ng taglagas) at ‘songpyeon’
 • Mga gawain: Paggugunita sa mga ninuno at kabilugan ng buwan, Korean circle dance
  ※ Itinuturing ng Korea bilang national holiday ang mismong araw ng chuseok, isang araw bago ang chuseok at isang araw matapos ang chuseok (kung ito ay ibabatay sa kalendaryong lunar, ito ay pumapatak sa Agosto 14,15 at 16).

Napapanahong Okasyon (Holidays)

 • Enero 1: Unang araw ng solar new year.
 • Sam-il jeol (Araw ng Kalayaan, Marso 1 sa kalendaryong solar): Pag-alala sa malawakang demonstrasyong isinagawa para sa kalayaan ng Korea laban sa mga Hapon noong kapanahunan ng kolonisasyon. Ito ay sinimulan noong Marso 1, 1919.
 • Seokga Tansil-il (Kaarawan ni Buddha, Abril 8 sa lunar na kalendaryo): Pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Buddha.
 • Eorini-nal (Araw ng mga Bata, Mayo 5 sa kalendaryong solar): Ang araw ng pagbibigay kahalagahan at kasiyahan sa mga bata.
 • Hyeonchung-il (Araw ng mga Bayani, Hunyo 6 sa kalendaryong solar): Araw ng pag-alaala sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa bansa.
 • Gwangbok-jeol (Constitution Day, Hulyo 15 sa kalendaryong solar): Pag-alaala ng pagbuo ng saligang batas noong Agosto 15, 1945.
 • Gaecheon-jeol (National Foundation Day, Oktubre 3 sa kalendaryong solar): Ito ang pinaniniwalaang kaarawan ng bansa. Ayon sa alamat, noong 5,000 taon na ang nakaraan, ay bumaba ang isang bayani mula sa langit at itinatag niya ang bansang Korea. Ang tawag sa araw na ito ay “gaecheonjeol” na ibig sabihin ay ang pagbubukas ng langit.
 • Araw ng Hanggeul (Hanggeul Day, Oktubre 9 sa kalendaryong solar): Ito ang araw ng proklamasyon ni Dakilang Haring Sejong sa paggawa ng Hanggeul at ito ang araw para sa pananaliksik at pagpapalaganap ng hanggeul.
 • Seongtan-jeol (Araw ng Pasko, Disyembre 25 sa kalendaryong solar): Pagdiriwang sa kaarawan ni Hesukristo.
 • Linggo

Pagkaing Koreano

Pagkaing Koreano

1) Pap (Kanin)

Ang karaniwang Koreano ay kumakain ng gulay, isda, karne na kasama ng sabaw at kanin. Nag-iiba-iba ang mga sangkap at paraan ng pagluluto para sa 00guk,00tang, at 00jjigae.

Pap (Kanin)

 • Isinasaing ang bigas at higit na malagkit ito kumpara sa nalutong kanin mula sa Timog Silangang Asya.
 • Maaaring mahirapan ang mga hindi sanay kumain nito at maaaring hindi matunawan nang mabuti.
 • Mga isang linggo ang kailangan upang masanay sa pagkain ng kanin.
2) "Guk "(malabnaw na sabaw), "tang "(sabaw na may karne o isda), "jjigae "(stew), "jeon-gol " (karneng may gulay)
 • Pugo-guk(sabaw ng isdang pollack): ang sabaw na gawa sa pinatuyong pollack at kinakain para pampaalis ng sakit ng ulo at tiyan (hangover) pagkatapos maglasing.
 • Kongnamul-guk(sabaw na gawa sa toge): sabaw na gawa sa supling ng mongo (toge).
 • Miyeok-guk(seaweed soup): sabaw na may halamang dagat.
 • Sollong-tang: karneng baka na pinakuluan nang matagal.
 • Kalbi-tang: sabaw ng tadyang ng karneng baka
 • Kamja-tang: ang luto ng buto ng karneng baboy na may halong gulay at patatas.
 • Dakbokkeum-tang: ang luto ng karneng manok na may halong gulay at maanghang na rekado.
 • Kimchi-jjigae: ang luto ng pinaghalong kimchi at karneng baboy
 • Dwenjjang-guk(bean paste soup): sabaw na maraming gulay at hinaluan ng "duenjang"
 • Bude-jjigae: pinaghalong kimchi at ham, at iba’t-ibang uri ng gulay.
 • Dongte-jjigae(sengt’e-jjige): pinatuyong isdang pollack hinahuluan ng tokwa, labanos, at kalabasa
 • Nakjji Jeongol: isang uri ng sabaw na may hiniwang maliliit na octopus at mga gulay, at saka nilagyan ng garnish gaya ng kabute
 • Dubu Jeongol: isang uri ng sabaw na ang pinakapangunahing sangkap ay tokwa (dubu), at sinamahan ng sibuyas, carrots, parsley, karne ng baka at iba pa.

Miyeok-guk, Kalbi-tang: Dongte-jjigae, Dubu Jeongol

3) Kimchi

Kimchi

Ang "kimchi" ang pinakamahalaga at hindi mawawalang pagkain sa bawat hapag-kainan ng mga Koreano. Taglay nito ang balanseng elemento ng panlasa, nutrisyon at kalidad sa pag-iimbak (storage quality). Ginagawa ang kimchi sa pamamagitan ng pagbuburo sa mga gulay (labanos, repolyo, pepino, atbp.) sa asin at saka ito hahaluan ng mga pampalasang gawa sa sili, bawang, dahon ng sibuyas (green onions), luya, binurong isda, at iba pang mga sangkap.

"Bago ito kainin kailangan muna itong i-ferment sa tamang temperatura sa loob ng mahaba-habang panahon. Mahirap magtanim ng repolyo kapag panahon ng taglamig, kaya gumagawa sila ng maramihang Kimchi mula Nobyembre~Disyembre bilang paghahanda sa winter. Ito ang tinatawag nilang "Kimjang," kung saan magkakasama ang mga magkakamag-anak sa paggawa ng kimchi.

4) Mga Lutong Karne

Bulgogi, Kalbi:

 • Bulgogi : karneng baka na manipis na hiniwa, nilagyan ng rekado at inihaw
 • Kalbi: tadyang ng baboy o baka na nilagyan ng rekado at inihaw
 • Samgyeopsal : Karne na sa bandang tiyan ng baboy at pinprito ito sa may kawali at sinasamahan ito ng gulay pag-kinakain.
 • Dakkgalbi : ginisang karne ng manok hiniwang maliliit at hinaluan ng gulay
 • Jeyuk pokkum : gisadong karneng baboy na may halong gulay.
5) Lutong Isda

Saengson-hwe:, Saengson-ku-i:

 • Saengson-hwe: Sariwang isda at isinasawsaw sa may gochojang or daeunjang, toyo, at wasabi.
 • Saengson-ku-i: isdang inihaw na nilagyan ng rekado at asin.
 • Saengson-jim: halos kapareha ng eskabetse subalit maanghang ang lasa.
 • Saengson-chorim: isda at gulay na nilagyan ng rekado at toyo, at pinakuluan ng matagal sa mahinang apoy.
 • Ojingo-pokkum: gisadong pusit, maanghang ang lasa.
6) Mga pagkaing madaling ihanda
 • Ra-myeon : ito’y instant na pagkain na parang pansit na madali at naihahanda sa kaunting sandali. Mayroong iba’t-ibang lasa, may maanghang at hindi maanghang
 • Kim pap : kaning hinaluan ng ham, itlog, carrot, at pipino na binalot sa "kim" (halamang dagat). Ito’y mura at madaling pampaalis ng gutom
 • Kuksu (myeon) : pareho na pansit ng ginagawang sabaw at nilagyan ng rekado.
 • Mandu : minasang harina na nilagyan ng giniling na karne, tofu, kimchi at maaring iprito at pakuluan depende sa uri ng mandu (dumpling) tulad ng "gogi mandu", "kimchi mandu", "mul mandu" at "tuigim mandu".
 • Toppokki : Pagpira-pirasuhin ang mga bigas, harina cake, atbp. sa tamang haba, at ihalo ang mga ito at iba’tibang mga gulay, pagkatapos ay lutuin ang mga ito kasama ang mga seasonings
 • Sundae : inihaw na longganisang gawa sa tokwa, toge at ‘dangmyeon’ (Chinese noodles) na nilagay sa bituka ng baboy at may kasamang atay ng baboy.

ra-myeon, Kim pap Kuksu, Mandu Toppokki, Sundae

7) Mga Napapanahong Prutas

Ang Korea ay isang bansa na may tiyak na 4 na panahon: tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. Kaya, maraming masasarap na prutas sa bawat panahon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, posible na ang pagtatanim ng mga prutas sa loob ng vinyl greenhouses. Kaya naman maaari nang makatikim ng mga prutas sa buong taon kahit ano pa man ang panahon. Pero siyempre, higit na mas masarap pa rin ang napapanahong prutas (season fruits). Kung gusto mong tikman ang mga lokal na bunga ng iyong tinubuang-bayan, maaari kang bumili ng mga ito sa discount stores o department store.

 • Tagsibol : cherry, strawberry, atbp
 • Tag-init : chamwe , peach, pakwan, plum, atbp.
 • Autumn : persimmon, peras, mansanas, jujube, chestnut, ubas, atbp.
 • Taglamig : Gyul, orange, etc.

strawberry, peach mansanas, Gyul

8) Mga Pampalasa
 • Maneul (bawang) : Karaniwang maanghang subalit nababawasan ang anghang at tamis nito kapag inihaw. Tadtarin nang pino upang gamiting sarsa ng salad, at gamitin itong pangrekado.
 • Kanjang (toyo) : Ang lasa ng pagkain ay dinadagdagan ng pampasarap na maalat na itim at likido. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagbuburo at pagdaragdag ng tubig alat. Ito ay nauuri sa tradisyonal at timplang toyo. Ang toyo ay kadalasang ay ginagamit para pampasarap sa sopas at gulay. Sa kabilang banda, ang timplang toyo ay ginagamit bilang isang hubad na sauce ay para sa hilaw na isda, atbp.
 • Kochu-jang (chili paste) : Maanghang na pampalasa. Ginagamitan ng durog na siling labuyo ‘kochutkaru’, ‘mejutgaru’, at asin. Nababagay ang maanghang na lasa ng durog na siling labuyo, maalat na lasa ng asin sa kochujang na may kakaibang lasa.
 • Doenjang (bean paste) : Ito’y tradisyonal na pangsahog ng ulam na gawa sa pinaasim na beans. Kadalasan itong ginagamit sa lutong sabaw.

Maneul, Kanjang Kochu-jang, Doenjang

Katawagang Pampamilya sa Korea

Kagandahang Asal sa Paggamit ng Wika

Sa Korea, gumagamit sila ng "titulo" bilang magalang na paraan sa pagtawag sa isang tao. Gumamit din sila ng iba pang mga "panawag" (designations) para magpakitang galang sa kausap. Iba’t ibang mga titulo o panawag ang ginagamit upang magpakita ng galang sa mga tao. Ang mga pangalang ugat sa wikang Koreano, gayundin ang mga pangalan na ugat sa wikang Tsino, ay parehong ginagamit sa panawag o titulo. Ang maling paggamit ng panawag o titulo ay maaaring magpakita ng kawalang-galang na siyang magdudulot ng hinanakit sa iba.

Katawagan sa mga Miyembro ng Pamilya

Tinatawag ng bawat miyembro ng pamilya ang isa’t isa gamit ang natatanging panawag na nagpapakita ng kanilang relasyon sa isa’t isa. Kung titingnan ang "family tree" sa kabilang pahina, makikita na may iba’t ibang paraan ng pantawag para sa mga kapamilya ng asawang lalaki at sa kapamilya ng asawang babae. Ginagamit ang “wikang panggalang” para sa mga nakakatanda at ordinaryong pantawag naman sa mga nakakabata. May kaunting pagkakaiba sa bawat pamilya kaya’t mas makakabuti kung itatanong ninyo ito sa inyong pamilya.

Titulo at pagbigay-bati ng asawa ng babae at ng kanyang pamilya

Titulo at pagbigay-bati ng asawa ng babae at ng kanyang pamilya

Titulo at pagbigay-bati ng asawa ng lalaki at ng kanyang pamilya

Titulo at pagbigay-bati ng asawa ng lalaki at ng kanyang pamilya

Antas ng Paggalang at Hindi Pormal na Pananalita

May kaunting pagkakaiba sa wika depende sa edad, relasyon at katayuang panlipunan ng tao. Ang antas ng paggalang ay ginagamit sa mga mas nakatatanda at ang hindi gaanong pormal na wika ay ginagamit sa mga mas nakababata

 • Kung ikaw ay nakikipag-usap sa nakatatanda, o sa publiko, kailangang gamitin ang mga salita ng paggalang.
 • Gamitin ang normal na antas ng pananalita kapag nakikipag-usap sa isang kaibigan o mas nakababata sa iyo.