Menu Contents

DANURI

open
Home > Suporta sa Pakikibagay sa Korea > Pakikipag-usap sa Wikang Koreano

Suporta sa Pakikibagay sa Korea Pakikipag-usap sa Wikang Koreano

Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa wikang Koreano ipinaaalama sa mga kasal na migrante at kabataang may multicultural background ang mga impormasyon hinggil sa pamumuhay sa Korea.

  • Sa pamamagitan ng mga tagpong madalas na kinakaharap ng mga migranteng kasal sa Koreano ay mas madaling matututunan ang wikang Koreano.
  • Sinusuportahan ang 3 wika (Korean, Chinese, Vietnamese).