Menu Contents

DANURI

open

visual

2016 Gabay sa Pamumuhay sa Korea
Rainbow+

quick menu

 

popupzone

prev pause next
  • 한국생활가이드북-포켓북
  • 지진팝업1005

Labanang Panlasa

Ang Bantan Flour Soup ng Mongolia at Red Bean Soup ng Korea
Sa panahon ng taglamig, isa sa pumapasok sa ating mga isipan ay ang pagkain ng mga maiinit at masasarap na pagkain. Tayo na’t gumawa ng isang tradisyunal na pagkain ng Mongolia na tinatawag na Bantan Flour Soup, na di lamang masarap kainin tuwing panahon ng taglamig kundi punong-puno din ng nutrisyon. 추운겨울이면호호불어먹는따뜻한겨울별미가생각난다.한그릇에맛과영양을듬뿍담은몽골의전통죽반탕(Bantan)과겨울철한국에서즐겨먹는팥죽을만들어보자. 글김효정사진이동진 ■따뜻하고부드러운반탕 한이슬(32/몽골)씨는서울시아산병원에서통번역을담당하는국제의료코디네이터로일하고있다.몽골에서문학을전공한그녀는2008년한국에들어와어학당에서공부를시작했다.이후‘국제의료코디네이터’라는직업을알게되어관련교육을이수하고자격증을취득했다.또한한이슬씨는주한몽골여성회의부회장을맡고있다.일과대외활동을하느라바쁜나날을보내온그녀의요즘관심사는결혼이다.좋은남자를만나맛있는요리를해주고싶다는그녀가추천한요리는반탕.반탕은고기와밀가루로만든몽골의전통죽으로몽골인이즐겨먹는음식이다.부드러운식감과담백한맛의반탕은한국의소고기죽과비슷하다.몽골에서는평소에도자주먹지만,감기에걸렸거나속이쓰릴때에도반탕을먹는다고한다.추운겨울날따뜻한반탕한그릇으로몸과마음을사르르녹여보자. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'} ■ Isang Mainit at Malinamnam na Bantan Flour Soup Si I-seul Han(32/Mongolia), ay nagtatrabaho bilang isang international medical coordinator na translator at interpreter sa ospital ng Asan Medical Center sa Seoul-si. Matapos na siya ay makapagtapos ng literatura sa Mongolia, siya ay nagtungo dito sa Korea at nag-aral sa isang language school. Simula noon, nagkaroon siya ng pagkakataon na mapag-aralan, makakuha ng certificate at matutunan ang paraan ng pagtatrabaho bilang isang ‘international medical coordinator’. Si I-seul Han din ay isang bise-presidente ng isang samahan ng mga kababaihan ng Mongolia dito sa Korea. Dahil sa pagiging abala sa kaniyang trabaho at pakikilahok sa iba’t ibang aktibidad, ngayon ay nangangarap siyang magkaroon ng kanyang sariling pamilya. Nais niyang makakilala ng isang mabuting lalaki at maipagluto ito ng masasarap na pagkain tulad ng Bantan Flour Soup. Ang Bantan Flour Soup ay isang tradisyunal na pagkain sa Mongolia na gawa sa pinaghalong karne at hinulmang harina. Ang tekstura at lasa nito ay kahalintulad ng lugaw na may halong karneng baka dito sa Korea. Sa Mongolia, kadalasan itong kinakain lalong-lalo na tuwing may karamdaman o panahon ng taglamig. Halina’t busugin natin ang ating isipan at katawan ng isang masarap at mainit na Bantan Flour Soup ngayong panahon ng taglamig. 준비재료 양고기(소고기) 50g,밀가루1컵,소금1스푼,물 Mga Sangkap p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'} 50g Karne ng Tupa(Karne ng Baka), 1cup Harina, 1 kutsara Asin, Tubig 만드는법 ①물에잘게썬고기를넣고20분동안끓인다. ②밀가루에물과소금을섞어쌀한톨크기로작게반죽한다. ③끓는냄비에②를조금씩넣고센불에서끓인다. ④끓어오르면약한불로줄이고주걱으로저어가며좀더끓인다. ⑤어느정도걸쭉해지면완성.소금으로간을한다. Paraan ng Pagluluto ① Pakuluan ang hiniwang malilit na piraso ng karne sa kumukulong tubig sa loob ng 20 minuto. ② Paghaluin ang harina, asin at tubig at pagkatapos ay ihulma ito ng kasing lalaki ng butil ng bigas. ③ Unti-unting ilagay sa kumukulong kaldero ② ang nahulmang mga harina at pakuluan. ④ Hinaan ang apoy kapag ito ay kumulo na at dahan-dahang haluin gamit ang spatula. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'} ⑤ Haluin ito hanggang sa lumapot ang likido, na senyales na luto na. Lagyan ng asin bilang pampalasa. ■동지에먹는팥죽 한국에서는일년중밤이가장긴날,동지(冬至)에액운을쫓기위해팥죽을먹는풍습이있다.추운겨울을이기고새해를맞을힘을얻자는의미로도팥죽을먹는다.팥죽은팥을고아죽을만들고여기에찹쌀로만든새알심을넣어끓인음식이다.부드러운팥에쫀득한새알심이들어있는따끈한팥죽한그릇이면한끼식사로도손색이없다.팥죽은맛도좋지만겨울철에알맞은영양을듬뿍담고있다.팥에는칼슘,칼륨,인등각종필수미네랄과비타민이풍부해피로회복과체중조절에좋다.또한비타민B1이곡류중가장많이함유되어있어혈액순환에도움이된다. ■ Pagkain ng Red Bean Soup sa Pinakamahabang Araw ng Taglamig p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'} span.s1 {font: 12.0px Gulim} span.s2 {font: 12.0px Batang} Dito sa bansang Korea, isa sa kanilang tradisyon na ginagawa tuwing sasapit ang pinakamahabang araw sa panahon ng taglamig (冬至) ay ang pagkain ng red bean soup. Sinasabing ang pagkain ng red bean soup ay isang paraan upang malabanan nila ang labis na lamig sa panahon na ito. Ang red bean soup ay isang pagkain na gawa mula sa pinakuluang red beans na hinahaluan ng mga hinulmang malagkit o galapong. Hindi lamang isang masarap na pagkain ang red bean soup tuwing taglamig kundi nagtataglay din ito ng maraming nutrisyon. Ang red beans ay punong-puno ng mga minerals at bitamina na tulad ng calcium, potassium, at phosphorus na nakatutulong sa pagkontrol ng labis na pagkapagod at labis na timbang. Bukod dito, nagtataglay din ito ng Bitamina B1 na karaniwang matatagpuan sa mga cereal na pagkain na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng dugo sa ating katawan. 준비재료 팥1kg,찹쌀가루500g,소금약간 Mga Sangkap p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'} 1kg Red Beans, 500g Malagkit o Galapong, Kaunting Asin 만드는법 ①팥은찬물에1시간이상담근후깨끗이씻는다. ②냄비에팥과물을넣고끓인후물을버린다. ③다시찬물을부어팥이무르도록삶는다. ④무른팥을나무주걱으로으깬다. ⑤찹쌀가루에소금을넣고뜨거운물을부어익반죽한후동그랗게새알심을빚는다. ⑥냄비에새알심을넣고팔팔끓인후소금으로간을한다. Paraan ng Pagluluto ① Ibabad ang red beans sa malamig na tubig sa loob ng 1 oras at pagkatapos ay hugasan na mabuti. ② Pakuluan ang red beans sa kumukulong tubig at pagkatapos ay ihiwalay at itapon ang pinagkuluang tubig. ③ Lagyan ng malamig na tubig at muli itong pakuluan. ④ Durugin ang mga red beans gamit ang spatula. ⑤ Haluin ang malagkit o galapong sa asin at tubig at hulmahin ito sa malilit na hugis bilog. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'} ⑥ Ihalo ang hinulmang malagkit at pakuluan. Lagyan ng asin bilang pampalasa. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; line-height: 19.0px; font: 12.0px 'Malgun Gothic'}

Labanang Panlasa suriin nang detalyado

Mga kaugnay na sites

지진발생 시 행동 요령