Menu Contents

DANURI

open

visual

2016 ປື້ມຄູ່​ມື​ສຳລັບການ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ໃນ​ເກົາ​ຫຼີ
ສາຍຮຸ້ງ​ບວກ

quick menu

 

ການບໍລິການ​ແບ​ບປັບ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ສຳລັບ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຕ່ລະຄົນ

popupzone

prev pause next
  • 지진팝업1005
  • 한국생활가이드북-포켓북

ການ​ແຂ່ງຂັນ​ອາຫານ

ເຂົ້າປຽກບັນທັ່ງມົງໂກລີ ແລະ ເຂົ້າປຽກເຂົ້າເກົາຫຼີ
ເມື່ອກ້າວສູ່ລະດູໜາວແລ້ວ ແຕ່ລະຄົນຈະຄິດຮອດອາຫານພິເສດທີ່ຮ້ອນໆ ປະຈຳລະດູໜາວ. ຕໍ່ໄປນີ້ ທີມງານນັກຂ່າວພວກເຮົາ ຈະແນະນຳອາຫານປະເພດເຂົ້າປຽກບັນທັ່ງຂອງຊາວມົງໂກລີ ແລະ ເຂົ້າປຽກເຂົ້າຂອງຊາວເກົາຫຼີ ທີ່ມັກກິນໃນລະດູໜາວ. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} ຜູ້ຂຽນ: ກີມໂຮ່ວຈອງ, ຮູບພາບ: ລີດົງຈິນ추운겨울이면호호불어먹는따뜻한겨울별미가생각난다.한그릇에맛과영양을듬뿍담은몽골의전통죽반탕(Bantan)과겨울철한국에서즐겨먹는팥죽을만들어보자.글김효정사진이동진■따뜻하고부드러운반탕한이슬(32/몽골)씨는서울시아산병원에서통번역을담당하는국제의료코디네이터로일하고있다.몽골에서문학을전공한그녀는2008년한국에들어와어학당에서공부를시작했다.이후‘국제의료코디네이터’라는직업을알게되어관련교육을이수하고자격증을취득했다.또한한이슬씨는주한몽골여성회의부회장을맡고있다.일과대외활동을하느라바쁜나날을보내온그녀의요즘관심사는결혼이다.좋은남자를만나맛있는요리를해주고싶다는그녀가추천한요리는반탕.반탕은고기와밀가루로만든몽골의전통죽으로몽골인이즐겨먹는음식이다.부드러운식감과담백한맛의반탕은한국의소고기죽과비슷하다.몽골에서는평소에도자주먹지만,감기에걸렸거나속이쓰릴때에도반탕을먹는다고한다.추운겨울날따뜻한반탕한그릇으로몸과마음을사르르녹여보자.■ ເຂົ້າປຽນບັນທັ່ງ ທີ່ຮ້ອນ ແລະ ອ່ອນໂນ້ມ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} span.s1 {font: 12.0px Times} ນາງ ຮັນອີຊືນ(ໄວ32ປີ/ຊາວມົງໂກລີ) ກຳລັງເຮັດວຽກເປັນນາຍແປພາສາ ໂດຍຮັບຜິດຍອບວຽກງານປະສານງານ ປະຈຳໂຮງ ໝໍອາຊັນ ໃນນະຄອນຫຼວງເຊອຸ່ນ. ນາງ ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະດ້ານວັນະນະຄະດີ ຢູ່ທີ່ປະເທດມົງໂກລີ ຈາກນັ້ນ ໃນປີ 2008 ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດເກົາຫຼີ ແລະ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຮຽນພາສາເກົາຫຼີ. ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມາຮູ້ຈັກກັບອາຊີບເປັນຜູ້ປະສານງານ ‘ວຽກງານ ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ປະເທດ’ ແລ້ວກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ. ພ້ອມດຽວກັນ ນີ້, ນາງ ຍັງຮັບຜິດຊອບ ເປັນຮອງປະທານສະມາຄົມຍິງ ປະຈຳສະຖານທູດມົງໂກລີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເຊອຸ່ນອີກດ້ວຍ. ເມື່ອໄດ້ ເຂົ້າເຮັດວຽກມາໄລຍະໜຶ່ງທີ່ຮູ້ສຶກວ່າຄາວຽກຕະຫຼອດໃນແຕ່ລະວັນ ກໍ່ເລີຍເຮັດໃຫ້ລາວ ເກີດຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການ ສ້າງຄອບຄົວ. ຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງນາງ ແມ່ນຢາກໄດ້ຜົວທີ່ດີ ເພື່ອຈະເຮັດອາຫານທີ່ແຊບໃຫ້ ຊຶ່ງໜຶ່ງໃນອາຫານທີ່ ລາວ ຢາກແນະນຳນັ້ນ ແມ່ນເຂົ້າປຽກບັນທັ່ງ. ບັນທັ່ງນີ້ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍແປ້ງເຂົ້າ ປະສົມກັບຊີ້ນ ຊຶ່ງເປັນອາຫານພື້ນເມືອງ ທີ່ ຊາວມົງໂກລີ ມັກກິນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ບັນທັ່ງນີ້ ຈະມີລົດຊາດອ່ອນນວນ ຄ້າຍຄືກັບເຂົ້າປຽກງົວຂອງເກົາຫຼີ. ຢູ່ໃນປະເທດມົງໂກລີ ຄົນສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນມັກກິນເຂົ້າປຽກບັນທັ່ງໃນເວລາເປັນຫວັດ ຫຼື ເຈັບທ້ອງ ເພາະມັນເປັນອາຫານທີ່່ອ່ອນ, ແຕ່ກໍ່ມີຫຼາຍຄົນ ທີ່ມັກກິນໃນແຕ່ລະວັນຕາມປົກກະຕິ. ຖ້າມີໂອກາດ ພວກທ່ານລອງໄປຊີມເບີ່ງເຂົ້າປຽກບັນທັ່ງມົງໂກລີນີ້ ເພື່ອອົບອຸ່ນຮ່າງ ກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ໃນລະດູໜາວ.준비재료양고기(소고기) 50g,밀가루1컵,소금1스푼,물 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times} ສ່ວນປະກອບ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} ຊີ້ນແກະ(ຫຼືຊີ້ງົວ) 50 ກາລາມ, ແປ້ງເຂົ້າ 1 ຈອກ, ເກືອ 1 ບ່ວງ ແລະ ນ້ຳ만드는법①물에잘게썬고기를넣고20분동안끓인다.②밀가루에물과소금을섞어쌀한톨크기로작게반죽한다.③끓는냄비에②를조금씩넣고센불에서끓인다.④끓어오르면약한불로줄이고주걱으로저어가며좀더끓인다.⑤어느정도걸쭉해지면완성.소금으로간을한다. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} ວິທີປຸງແຕ່ງ①ຊອຍຊີ້ນເປັນປ່ຽງບາງແລ້ວ ເອົາຕົ້ມໃນໝໍ້ແກງ ປະມານ 20 ນາທີ.②ເອົາເຂົ້າ ປະມານໜຶ່ງບ່ວງປົນກັບແປ້ງເຂົ້າ ຈາກນັ້ນ ເອົາເກືອໃສ່ ແລ້ວກໍ່ຂົ່ນປົນກັນ.③ເອົາສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໄດ້ໃນຂໍ້ ② ມາໃສ່ໃນໝໍ້ແກງ ຈາກນັ້ນ ເພີ່ມກຳລັງໄຟ ຕົ້ມໃຫ້ແຮງຂື້ນ④ຖ້າມັນຟົດແລ້ວ ກໍ່ຜ່ອນໄຟໃຫ້ອ່ອນລົງ, ຈາກນັ້ນ ໃຊ້ບ່ວງຕັກເຂົ້າ ຂົ່ນປະສົມກັນໃຫ້ທົ່ວກັນ.⑤ຖ້າເຫັນມາມັນສຸກພໍດີແລ້ວ, ກໍ່ມອດໄພ, ຈາກນັ້ນ ຊິມເບີ່ງວ່າ ມັນແຊບເກືອບໍ່ ■동지에먹는팥죽한국에서는일년중밤이가장긴날,동지(冬至)에액운을쫓기위해팥죽을먹는풍습이있다.추운겨울을이기고새해를맞을힘을얻자는의미로도팥죽을먹는다.팥죽은팥을고아죽을만들고여기에찹쌀로만든새알심을넣어끓인음식이다.부드러운팥에쫀득한새알심이들어있는따끈한팥죽한그릇이면한끼식사로도손색이없다.팥죽은맛도좋지만겨울철에알맞은영양을듬뿍담고있다.팥에는칼슘,칼륨,인등각종필수미네랄과비타민이풍부해피로회복과체중조절에좋다.또한비타민B1이곡류중가장많이함유되어있어혈액순환에도움이된다.■ ເຂົ້າປຽກເຂົ້າ ທີ່ມັກກິນໃນຊ່ວງໄລຍະກາງຄືນຍາວ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} span.s1 {font: 12.0px Times} ຢູ່ໃນປະເທດເກົາຫຼີນີ້ ຈະມີຮິດຄອງກິນເຂົ້າປຽກເຂົ້າເປັນອາຫານທ່ຽງຄືນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທ້າຍປີ ທີ່ກາງເວັນສັ້ນລົງ ແລະ ກາງຄືນຍາວຂື້ນ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການເລີ່ມກິນອາຫານນີ້ ແມ່ນຍ້ອນເພື່ອຢາກບັນເທົາຄວາມໜາວເຢັນ ແລະ ທ້ອນແຮງ ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນ. ເຂົ້າປຽກເຂົ້າເກົາຫຼີນີ້ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍແກ່ນຖົ່ວແດງ ປະສົມກັບເຂົ້າໜຽວ ແລະ ລູກຊີ້ນເຂົ້າ. ເຂົ້າປຽກທີ່ເຮັດດ້ວຍແກ່ນຖົ່ວແດງນີ້ ຖ້າກິນຖ້ວຍໜຶ່ງ ກໍ່ສາມາດອີ່ມທ້ອງຄ້າຍຄືກັບກິນເຂົ້າຄາບໜຶ່ງແລ້ວ. ອາຫານນີ້ ໄປຄຽງຄູ່ລົດຊາດທີ່ແຊບນົວແລ້ວ ຍັງມີທາດບຳລຸຮ່າງກາຍ ປະສົມນຳອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ກິນໃນລະດູໜາວ. ຢູ່ໃນແກ່ນຖົ່ວນີ້ ຈະມີທາດເຄສຽມ ແລະ ກຣໍ ພ້ອມດ້ວຍວິຕາມີນຫຼາຍປະເພດ ຊຶ່ງເປັນອາຫານ ທີ່ບຳລຸງ ສຸຂະພາບ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອິດເມື່ອຍ ແລະ ຄວາມແຮງ ແກ່ຮ່າງກາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ມັນຍັງເປັນອາຫານທີ່ມີທາດ ວິຕາມິນB1 ແລະ ທາດບຳລຸງອື່ນໆ ປະສົມຢູ່ນຳຫຼາຍກວ່າອາຫານປະເພດອື່ນ ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລືອກ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ.준비재료팥1kg,찹쌀가루500g,소금약간 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} ສ່ວນປະກອບ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 11.0px 'Phetsarath OT'} ແກ່ນຖົ່ວແດງ 1 ກິໂລ, ແປ້ງເຂົ້າໜຽວ 500 ກາລາມ, ແລະ ເກືອໜ້ອຍໜຶ່ງ만드는법①팥은찬물에1시간이상담근후깨끗이씻는다.②냄비에팥과물을넣고끓인후물을버린다.③다시찬물을부어팥이무르도록삶는다.④무른팥을나무주걱으로으깬다.⑤찹쌀가루에소금을넣고뜨거운물을부어익반죽한후동그랗게새알심을빚는다.⑥냄비에새알심을넣고팔팔끓인후소금으로간을한다. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} ວິທີປຸງແຕ່ງ①ເອົາແກ່ນຖົ່ວແດງມ່າໃສ່ນ້ຳເຢັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຊົ່ວໂມງຂື້ນໄປ②ເອົາແກ່ນຖົ່ວແດງໃສ່ໝໍ້ແກງແລ້ວຕົ້ມ, ຈາກນັ້ນ ຖອກນ້ຳຖີ້ມ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} ③ຈາກນັ້ນເອົາແກ່ນຖົ່ວແດງ ມາແຊ່ນ້ຳເຢັນຄືນ ໃຫ້ເນື້ອອ່ອນລົງ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} ④ແລ້ວເອົາບ່ວງຕັກເຂົ້າທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ຕີໃຫ້ແຕກເປັນປ່ຽງ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} ⑤ເອົາແປ້ງເຂົ້າໜຽວ ປະສົມເກືອ ຖອກໃສ່ນ້ຳຮ້ອນ ຈາກນັ້ນຕົ້ມແລ້ວ ກໍ່ເອົາມາປັ້ນເປັນລູກເຂົ້າ ໜ່ວຍມົນ⑥ຈາກນັ້ນ ລູກເຂົ້າປັ້ນເປັນວົງມົນນັ້ນ ໃສ່ໃນໝໍ້ ພ້ອມທັງໃສ່ເກືອ ແລະ ຂົ່ນໃຫ້ລະລາຍສະເໝີກັນ. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Phetsarath OT'}

ການ​ແຂ່ງຂັນ​ອາຫານ ​ເບິ່ງ​ລາ​ຍລະອຽດ

ເວັບໄຊທ໌ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

지진발생 시 행동 요령