Menu Contents

DANURI

open

visual

2016 សៀវភៅមគ្គុទេសក៍ជីវិតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
Rainbow+

quick menu

 

popupzone

prev pause next
  • 한국생활가이드북-포켓북
  • 지진팝업1005

រសជាតិទល់នឹងរសជាតិ

បបរផាន់ថាំង ម៉ុងហ្គោលី & បបរសណ្តែកក្រហមកូរ៉េខាងត្បូង
រដូវរងារត្រជាក់ គឺនឹកឃើញដល់រស់ជាតិឆ្ងាញ់ផ្លុំបណ្ដើរញុំាបណ្ដើរ​​នៃរបស់ឆ្ងាញ់ក្នុងរដូវរងារ។តោះរៀនធ្វើទាំងអស់ គ្នា ក្នុងតែមួយចាន មានទាំងរស់ជាតិ និងបំប៉នច្រើនទៀតនោះ គឺបបរផាន់ថាំង(Bantan)គឺលក្ខណៈបែបប្រពៃណីរបស់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលី និងបបរសណ្តែកក្រហមចូលចិត្តញុំានៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងរដូវរងារ។ 추운겨울이면호호불어먹는따뜻한겨울별미가생각난다.한그릇에맛과영양을듬뿍담은몽골의전통죽반탕(Bantan)과겨울철한국에서즐겨먹는팥죽을만들어보자. 글김효정사진이동진 ■따뜻하고부드러운반탕 한이슬(32/몽골)씨는서울시아산병원에서통번역을담당하는국제의료코디네이터로일하고있다.몽골에서문학을전공한그녀는2008년한국에들어와어학당에서공부를시작했다.이후‘국제의료코디네이터’라는직업을알게되어관련교육을이수하고자격증을취득했다.또한한이슬씨는주한몽골여성회의부회장을맡고있다.일과대외활동을하느라바쁜나날을보내온그녀의요즘관심사는결혼이다.좋은남자를만나맛있는요리를해주고싶다는그녀가추천한요리는반탕.반탕은고기와밀가루로만든몽골의전통죽으로몽골인이즐겨먹는음식이다.부드러운식감과담백한맛의반탕은한국의소고기죽과비슷하다.몽골에서는평소에도자주먹지만,감기에걸렸거나속이쓰릴때에도반탕을먹는다고한다.추운겨울날따뜻한반탕한그릇으로몸과마음을사르르녹여보자. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} span.s1 {font: 12.0px 'Lucida Grande'} ■បបរផាន់ថាំងដែលកក់ក្តៅ និងទន់ អ្នកនាង ហានអ៊ីស៊ឺង(32ឆ្នាំ/ជនជាតិម៉ុងហ្គោលី) ជាអ្នកបកប្រែកសម្របសម្រួលពេទ្យអន្តរជាតិទទួលខុសត្រូវខាង បកប្រែនៅមន្ទីរពេទ្យអាសាន។ នាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្រ្តនៅម៉ុងហ្គោលី នាងបានមកដល់ប្រទេស កូរ៉េឆ្នាំ2008ហើយបានចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានភាសា។បន្ទាប់មកនាងបានដឹងអំពីការងារ ហៅថា"អ្នកសម្រប សម្រួលពេទ្យអន្តរជាតិ"ហើយបានបញ្ចប់ការអប់រំ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកការងារ និងទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ។លើស ពីនេះទៀតនាងគឺជាអនុប្រធានាសមាគមនារីនៅម៉ុងហ្គោលីប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។ ដោយសាររវល់សកម្មភាពអន្តរ ជាតិនិងការងារចំណាយពេលមួយនៅថ្ងៃទៅថ្ងៃមួយសព្វថ្ងៃនេះនាងមានចំណាប់អារម្មណការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ បើបានជួបបុរសល្អ ចង់ធ្វើម្ហូបដែលមានរស់ជាតិអោយញុំា និងម្ហូបដែលនាងណែនាំគឺបបរផាន់ថាំង។បបរផាន់ថាំង គឺជាអាហារដែលជនជាតិម៉ុងហ្គោលីចូលចិត្តញុំា ហើយក៍ជាបបរប្រពៃណីប្រទេសម៉ុងហ្គោលីផងដែរ ដែលធ្វើពី សាច់និងម្សៅមី។​រស់ជាតិស្រាលនិងភាពទន់នៃរសជាតិរបស់បបរផាន់ថាំង គឺស្រដៀងនឹងបបរសាច់គោរបស់ ប្រទេសកូរ៉េ។ នៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលី ទោះជាថ្ងៃធម្មតាក៍ញុំាញឹកញាប់ដែរ ប៉ុន្តែនៅពេលមិនស្រួលពោះ ឬមាន ជំងឺផ្តាសាយ ក៍ញុំាបបរផាន់ថាំងផងដែរ។ជាមួយនិងផាន់ថាំងមួយចានធ្វើអោយរាងកាយនិងចិត្តកក់ក្តៅ​ក្នុង p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} អាកាសធាតុត្រជានារដូវរងារ។ 준비재료 양고기(소고기) 50g,밀가루1컵,소금1스푼,물 គ្រឿងផ្សំ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} សាច់ចៀម(សាច់គោ) 50ក្រាម, ម្សៅមី 1ពែង, អំបិល 1 ស្លាបព្រា, ទឹក 만드는법 ①물에잘게썬고기를넣고20분동안끓인다. ②밀가루에물과소금을섞어쌀한톨크기로작게반죽한다. ③끓는냄비에②를조금씩넣고센불에서끓인다. ④끓어오르면약한불로줄이고주걱으로저어가며좀더끓인다. ⑤어느정도걸쭉해지면완성.소금으로간을한다. បៀបធ្វើ ①ដាក់សាច់ហាន់អោយល្អិតដាក់ស្ងោររយៈពេល 20នាទី។ ②ទឹកនិងអំបិល ដាក់លាយជាមួយម្សៅមី ច្របាច់ហើយលុញអោយតូច ដោយទំហំពិតគ្រាប់អង្ករ។ ③យក②មកដាក់ម្ដងតិច ក្នុងឆ្នាំងដែលកំពុងពុះ ហើយស្ងោរដោយ ភ្លើងខ្លាំង​។ ④បើពុះឡើង បន្ថយភ្លើងអោយខ្សោយ យកវែកមកកូរ ហើយរំងាស់បន្ថែមបន្តិចទៀត។ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'; color: #2d2d2d} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 15.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'; color: #2d2d2d} span.s1 {font: 12.0px 'Apple SD Gothic Neo'} span.s2 {color: #2d2d2d} span.s3 {font: 12.0px 'Apple SD Gothic Neo'; color: #000000} span.s4 {color: #000000} ⑤ប្រសិនបើឡើងខាបបន្តិចល្មមហើយនោះ វាជាការស្រេច។ ហើយដាក់អំបិលចូលភ្លក្សមើល​អោយល្មមដាក់ចុះជាការស្រេច ។ ■동지에먹는팥죽 한국에서는일년중밤이가장긴날,동지(冬至)에액운을쫓기위해팥죽을먹는풍습이있다.추운겨울을이기고새해를맞을힘을얻자는의미로도팥죽을먹는다.팥죽은팥을고아죽을만들고여기에찹쌀로만든새알심을넣어끓인음식이다.부드러운팥에쫀득한새알심이들어있는따끈한팥죽한그릇이면한끼식사로도손색이없다.팥죽은맛도좋지만겨울철에알맞은영양을듬뿍담고있다.팥에는칼슘,칼륨,인등각종필수미네랄과비타민이풍부해피로회복과체중조절에좋다.또한비타민B1이곡류중가장많이함유되어있어혈액순환에도움이된다. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} span.s1 {font: 12.0px 'Lucida Grande'} ■បបរសណ្តែកក្រហមដែលញុំានៅសិសិររដូវ នៅប្រទេសកូរ៉េ គឺមានប្រពៃណីនៃការបរិភោគបបរសណ្តែកក្រហម ដើម្បីដេញសំណាងអាក្រក់ នៅសិសិរដូវ , ថ្ងៃដែលយប់វែងបំផុត ក្នុងចំណោមមួយឆ្នាំ។ ការបរិភោគបបរសណ្តែកក្រហមក៍មានន័យថា ដើម្បីយក ឈ្នះរដូវរងារត្រជាក់ និងទទួលសេរីសួរស្ដីនៅឆ្នាំថ្មីផងដែរ។ បបរសណ្តែក ក្រហម គឺជាអាហារំងាស់ ដោយការយក សណ្តែកក្រហមមករំងាស់ជាបបរហើយរួច ដាក់នំដែលលុញមូលតូចៗ ដែលធ្វើពីអង្ករដំណើប។ ប្រសិនបើបរិភោគ សណ្តែកក្រហមក្តៅ មួបចាន ដែលមានដាក់នំលុញ់មូលតូចៗស្អិត ជាមួយសណ្តែកក្រហមទន់នោះ គឺមិនអន់ជាង អាហារមួយពេលទេ។ បបរសណ្តែកក្រហម គឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលសមស្របសម្រាប់រដូវរងារនិងបំប៉នច្រើន ទៀត។ សណ្តែកក្រហមគឺសម្បូរវីតាមីន និងសារធាតុរ៉ែចាំបាច់នានា ដូចតាស្យូម, កាល់ស្យូម, ផូស្វ័រ ។ល។ ដែលល្អ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'; color: #00000a} span.s1 {color: #00000a} span.s2 {color: #000000} span.s3 {color: #2d2d2d} សម្រាប់រក្សាទំងន់ខ្លួន និងជាឡើងនៃភាពអស់កម្លាំង។ ហើយនឹង វីតាមីន B1ដែលមានច្រើនបំផុត ក្នុងចំណោមនៃប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ជួយឱ្យចរាចរឈាមរត់បានល្អផងដែរ។ 준비재료 팥1kg,찹쌀가루500g,소금약간 រឿងផ្សំ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} សណ្តែកក្រហម1 គីឡូក្រាម, ម្សៅមដំណើប 500ក្រាម,អំបិល បន្តិច 만드는법 ①팥은찬물에1시간이상담근후깨끗이씻는다. ②냄비에팥과물을넣고끓인후물을버린다. ③다시찬물을부어팥이무르도록삶는다. ④무른팥을나무주걱으로으깬다. ⑤찹쌀가루에소금을넣고뜨거운물을부어익반죽한후동그랗게새알심을빚는다. ⑥냄비에새알심을넣고팔팔끓인후소금으로간을한다. បៀបធ្វើ ①សណ្តែកក្រហម ត្រូវត្រាំទឹកត្រជាក់ចំនួនជាង1ម៉ោង បន្ទាប់មកលាងអោយស្អាត​។ ②ដាក់សណ្តែកក្រហមនិងទឹកក្នុងឆ្នាំង ហើយដាំអោយពុះ បន្ទាប់មកចាក់ទឹកចោល។ ③ចាក់ទឹកត្រជាក់ម្តងទៀត ស្ងោរអោយផុយសណ្តែកក្រហម។ ④សណ្តែកក្រហមដែលផុយ យកវែកឈើកូរកំទេច(កិន)អោយម៉ដ្ឋ។ ⑤ដាក់អំបិលចូលម្សៅដំណើប និងចាក់ទឹកក្តៅចូល បន្ទាប់ពីលាយច្របាច់រួច លុញ់អោយមូលតូចៗ។ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Khmer OS Content'; color: #00000a} span.s1 {font: 12.0px 'Apple SD Gothic Neo'} span.s2 {color: #2d2d2d} span.s3 {color: #00000a} span.s4 {font: 12.0px 'Apple SD Gothic Neo'; color: #000000} span.s5 {color: #000000} ⑥ ដាក់នំដែលលុញ់មូលតូចៗចូលក្នុងឆ្នាំង បន្ទាប់ពីពុះសព្វគ្រប់ បង់អំបិលជាការស្រេច ។

រសជាតិទល់នឹងរសជាតិ មើលសេចក្តីលម្អិត

គេហទំព័រពាក់ព័ន្ធ

지진발생 시 행동 요령